Gör detta dig mer kreativ?

Foga skivor snabbt och enkelt

Skapa av havets avfall

Ställfot utan att gänga

Fötter helt av filt

Koppla stolar i rader

Fot för stapling

Fot för runt ben

Har du en egen idè?