Vi löser dina specialönskemål

För dig som...

  • behöver ha stöd i ditt designprojekt
  • behöver en annan storlek, färg eller material på en standardprodukt
  • behöver en produkt som du inte hittar i standardbutiken
  • behöver en speciell förpackning, lagermängd eller leverans
  • behöver ett särskilt certifikat eller annan dokumentation
  • behöver en rekommendation av en leverantör

 

Så här fungerar det

1. Kontakta oss

Tag kontakt med vår produktspecialist. Produktspecialisten startar och avslutar alla specialprojekt hos ossNär du tar kontakt får du tillgång till Europas bredaste kompetens och nätverk. Detta tack vare alla projekt produktspecialisterna deltagit iKontaktuppgifter här.

2. Lösningsutveckling och erbjudande

Om det är en fråga om specialprodukt, gäller både varor och tjänster, bjuder vår produktspecialist in specialister som produktutvecklare, verktygsmakare, köpare. Detta för att utveckla erbjudandet till dig. När erbjudandet är klart presenterar produktspecialisten det för dig.

3. Avtal och implementering

Om och när du accepterar erbjudandet börjar arbetet att implementera det i våra system. Vid behov skapas nya rutiner och verktyg och personal utbildas. Du ger ett OK när du har bevis på att vi har nått den kvalitet vi enats om.

4. Produkt färdig och kan levereras

Från det här datumet kan du se din produkt i butiken och beställa den. Detta gäller alla anpassade produkter, både varor och tjänster.

 

Vill du ha mer information?

Kontakta din produktspecialist.  Här hittar du deras kontaktuppgifter >

 

Saker vi lätt hjälper dig med

Skapa egna detaljer

Snabba prover

Filta dina detaljer

Alltid dina detaljer på lager

Har du en ny produktidé?