Kvalitetspolicy

Ackurat Industriplast AB utvecklar och tillverkar små komponenter helt eller delvis i plast. Dagligen tar varje anställd ansvar för att genomföra sitt jobb med hög kvalitet. Vi jobbar förebyggande och långsiktigt med kvalitet som en integrerad del i den dagliga verksamheten.

Ackurats organisation och dess processer utvecklas ständigt för att möta vår målgrupps förväntningar, och vårt kvalitetsledningssystem är anpassat för att uppfyller tillämpliga krav. Att uppfylla våra kunders och övriga intressenters förväntningar är kvalitet för oss!

 

På Ackurat jobbar vi med att följa nedan vägledande principer:

 

* Ett ansvarsfullt och kvalitetsmedvetet ledarskap.

* Varje leverans till kund skall vara en referens för framtida affärer.

* Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla vårt erbjudande för att skapa mervärden för våra kunder.

* Vi ska leverera varor och tjänster som kommunicerats och avtalats.

* Vi sätter utmanande mål avseende våra kunders nöjdhet och kvaliteten i våra leveranser.

* Vi utvecklar våra processer och förser våra anställda med den kompetens som krävs för att möta våra kunders behov.

 

Det är genom ständig utveckling, ett attraktivt erbjudande och ett genomarbetat arbetssätt som Ackurat vill stå för ett ansvarsfullt företagande.

 

Denna policy är en del av företagets ledningssystem.