Detaljer bara för dig.

1. Vill du ha ett reserverat lager hos oss?

Det kan ju slumpa sig som så att flera av våra kunder köper samtidigt och att lager då töms eller att det blir kö i produktionen.

Oroar detta dig så kan vi lätt avtala om att vi gör ett helt eget lager som bara du får beställa av.

Vanligtvis brukar det bli 10-15% pålägg på detaljpriset. Har du bara små volymer så blir lagerhållningsavtal dyrt och då är det troligtvis betydligt billigare att du har detaljerna hemma hos dig.

 

2. Lagerhållningsavtal

Vi erbjuder två typer av lagerhållningsavtal för att bygga ditt lager hos oss. Överskådligt kan du i ett och samma avtal du välja att samtidigt ha några artiklar som engångslager och andra som påfyllnadslager.

Så här fungerar de två olika varianterna. Se skiss nedan.

 

A. Engångslager

Engångslagret fylls på en gång och sedan beställer du från det som en gång reserverats till dig tills det är slut eller att vi når avslutsdatum.

Så för varje order 1, 2 3 osv så minska det som finns i ditt lager.

 

B. Påfyllnadslager

Påfyllnadslagret fylls alltid upp efter att du beställt. Detta sker ända tills avslutsdatum.

Så för varje order 1, 2 3 osv så fylls alltid lagret alltså upp så att lagret alltid har maxvolym.

 

 

 

3. Vem kontaktar du?

För att prata om lagerhållningsavtal kontaktar du en av våra produktspecialister.