Om något går fel (reklamation)

När det går fel gäller det att vi hjälps åt ...oavsett vem som orsakat felet.

En Reklamationsansvarig hjälper dig

Det första vi gör när du kontaktar oss är att vi utser en person som är ansvarig för att ta hand om din reklamation. Uppgiften är att hantera ditt ärendet hela vägen tills att alla inblandade har fått klart för sig om vad de kan förvänta sig och vad de skall göra. Reklamationen läggs alltid upp i vårt affärssystem så att alla kan uppdatera sig om ärendet om någon blir sjuk etc. Vi har som mål att undvika förseningar i dina projekt eller din produktion. Reklamationsärenden har därför förtur i alla våra planeringar.

Olika fel har olika lösningar så den första uppgiften blir att ta redan på vad som är bråttom och vad som gått snett. Om det handlar om att detaljerna är dåliga ber vi dig därför att snabbt skicka oss detaljer, bilder, filmer eller annat som hjälper oss att omgående bedöma och åtgärda felet. Vår reklamationsansvarige tar hjälp internt för att bedöma felorsaker.

Utifrån den interna bedömningen så bestämmer reklamationsansvarig tillsammans med dig / er vad vi skall göra för att du så snabbt som möjligt ska komma vidare i dina projekt.

 

Om vi är överens om att Ackurat har orsakat felet

Har vi skickat detaljer av dålig kvalitet, fel detaljer eller om en leverantör vald av Ackurat inte levererat varorna så kan du välja

  • att vi kontrollerar nya detaljer och provar att leverera igen eller
  • att vi tar bort beställningen helt. 

När vi har gjort fel så tar vi självklart kostnaderna för tillkommande leveranser till och från oss. Du behöver bara betala enligt det ursprungliga avtalet om du inte valt att säga upp även det. Vi ersätter inte dig för de eventuella extra kostnader som i övrigt kan vara orsakade av felet.

 

Om vi är överens om att du eller ditt företag har orsakat felet

Alla kan göra fel och man kan känna det hopplöst men vi hjälps åt så gott vi kan.

Har du beställt fel artiklar eller för många standarddetaljer kan vi köpa tillbaka dessa om..

  • de är nyss levererade standarddetaljer (så vi vet att de håller ursprunglig kvalitet)
  • att de ligger i obrutna förpackningar (så vi inte behöver packa om)
  • att varorna är hos oss inom 30 dagar (för att minimera mängden extraprojekt på lagret).

För detta betalar vi max 75% av vårt tidigare fakturerade pris. 25% går alltså den extra hanteringen på lagret. Du får betala tillkommande eventuella kostnader som frakt mm.

Vi skall ha tillbaka varorna senast 30 dagar efter att vi avtalat om att du skall skicka tillbaka.

OBS: Vi köper inte tillbaka dina unika egna specialartiklar om du orsakat att det blivit fel, eftersom vi inte kan sälja dessa vidare till andra kunder. 

 

Har du frågor

Vår kundtjänst hjälper dig gärna.