Har du köpt för mycket Ackuratdetaljer?

1. Ångra din orderkvantitet.

Om du just fått standardartiklar från Ackurat och mängden du beställt så köper vi tillbaka allt eller en del av den köpta mängden men inte till fullt pris.

 

2. Sälj tillbaka till Ackurat.

Kontakta vår kundservice. De kommer att hålla dig i kontakt med vår köpare. Om artiklarna är felfria och vi har kunder som är intresserade av dem, köper vi varan till ett pris som ligger i linje med vad det normalt kostar oss att anskaffa produkterna.

 

3. Återvinn enligt din egna rutin.

Om du arbetar vid ett större företag har ni förmodligen ett återvinningsföretag kopplat till företaget.

 

4. Låt oss hjälpa dig att återvinna.

Vi har rutiner för hur vi återvinner material från vår produktion. Om du skickar dina utgångna Ackuratartiklar till oss lägger vi bara till dina artiklar till våra innan återvinning.