Siffror och fakta - Information om Ackurat

 

Omsättning
Vi omsatte knappt 9,8 miljoner euro under 2023.

Sortiment
Varor: ca 10000 standard + ca 4000 kundspecial artiklar. Ca 75 % av det som levereras är egen tillverkning.
Tjänster: Projektstöd, e-handel, Lagerhållning, Ackuratfrakt mm.

Kvalitet
Nästan 99% av det vi skickar kommer fram enligt kundens förväntan. Av antalet beställda produkter reklameras ca 1,2 %. De flesta fel är förknippade med leveransproblem.

Kunder
Med koncentration i norra Europa har vi idag ca 4000 kunder som handlar årligen. Ca häften av dessa arbetar med möbler och inredning. Vi levererar också till företag utanför Europa. Då ofta i samband med att en Europeisk kund har tillverkning där. 

 

Personal
På Ackurat är vi cirka 50 personer anställda. Vårt arbete med att ha en utvecklande arbetsplats gör att vi har ungefär 40% kvinnor och många personer med olika kulturell bakgrund. Vår ledningsgrupp består av sex personer, med 50% av vardera kvinnor och män. Vi har en medelålder på cirka 45 år.

Vi har också sedan länge ett bra samarbete med Växjö kommuns stödarbete för personer med funktionsvariationer. Efter förmåga hjälper de oss med enklare men viktigt arbete samtidigt som de gör vår arbetsplats trevligare och varmare. Mer om Växjö kommuns stöd för personer med funktionsnedsättning hittar du >här<.

Anläggningar
I Lammhult i de kluriga Småländska skogarna hittar du vårt huvudkontor, huvudsakliga produktionsanläggning och lager. I Gdansk i Norra Polen har vi kontor, viss produktion och lager för Polen. I Helsingfors har vi ett försäljningskontor. Adresser hittar du >här<

Underleverantörer
Då vi ser det ekonomisk oförsvarbart att själva producera, köper vi färdiga produkter från specialiserade kollegor. För ett fåtal produkter och i samarbete med kund har vi valt att producera i Asien. Detta gäller då cirka 20% av det vi levererar.

Konkurrensläge
I Europa har vi mött cirka fem plastdetaljstillverkare som vi räknar som konkurrenter. Där finns en mängd legotillverkare men de har ofta specialiserat sig på ett fåtal produkter och då gärna i stora volymer. Därför räknar vi snarare dessa som ett bra alternativ för de som just behöver ett par produkter i höga volymer. Detta kommer vi aldrig att bli bäst på.

Ägare
Vi är sedan länge ägda av Xano industri AB. Läs mer om dom >här<.

 

Samhällsengagemang
Vi deltar aktivt i Lammhults företagsnätverk, Lammhults näringsliv.
Kontaktas enklast via info@lammhultsnaringsliv.se.

Ackurat sponsrar kontinuerligt föreningar i Lammhults närhet.

Vi ser det också som naturligt att delta i Växjö kommuns olika företagsnätverk och aktiviteter knutna till Linnéuniversitet.