Vi vill gärna höra

För dig som...

  • har bra idéer
  • har dumma idéer 
  • vill sälja din uppfinning till oss
  • har nya material på gång
  • har nya tjänster som kan passa oss
  • etc

 

Så här fungerar det

1. Du tar kontakt

Mejla, ring, skicka brev, kom till vår mässmonter, besök oss på kontoret eller önska ett besök av oss.

2. Sen kör vi!

Tänk vad många bra idéer som fastnat i idèstadiet. Detta kan vi ändra på.

 

Vem ska du kontakta?

Du kan kontakta vem som helst av oss. Vi är ett litet företag så idén kommer att hamna rätt vem du än kontaktar.

Butiksutvecklingsgruppen diskuterar och beslutar om alla nya produktidéer. Det gäller både varor och tjänster.

I gruppen sitter produktutvecklarna, kundtjänstchefen och gruppen samordnas av marknadschefen.

Här hittar du våra kontaktuppgifter >

Kommer DU att dyka upp i en produktberättelse?

Som du kanske läst i produktartiklarna här så vill vi gärna lyfta fram idégivarna bakom produkterna. Kanske vi kommer du att omnämnas som en viktig orsak till framgång.

MYCKET VÄLKOMMEN