Vi försöker verkligen...

Vad kan en liten plastfabrik göra för att göra samhället bättre?

Egentligen är det rätt enkelt.

  • Vi kan använda de mest naturvänliga material som finns att få. Därför kommer vi, från och med den 16 Oktober 2018, att successivt fasa ut alla vanliga plaster till förmån för Bioplaster.
  • Vi kan i alla led minska energiförbrukning och utsläpp. Därför arbetar vi kontinuerligt med att förbättra allt från inpendling och produktion till varutransporter till kund.
  • Vi kan påverka samhället lokalt att bli ett mänskligare samhälle. Därför arbetar vi med att stödja ungdomsverksamheter och samarbeten i byn och i regionen.
Tallolja är ofta råvara för bioplaster

Tallolja är ofta råvara för bioplaster

Ackurat samarbetar med Linnéuniversitetet

Ackurat samarbetar med Linnéuniversitetet

Ackurat stöttar ridsporten i trakten

Ackurat stöttar ridsporten i trakten

Fabriken har väldigt liten naturpåverkan. Men vi har ändå mer att göra.

Fabriken har väldigt liten naturpåverkan. Men vi har ändå mer att göra.

Lammhult har ett mycket aktivt idrottsliv som ackurat stöttar

Lammhult har ett mycket aktivt idrottsliv som ackurat stöttar

Vi lämnar gärna fotavtryck ....men då skall det vara positiva.

Vi lämnar gärna fotavtryck ....men då skall det vara positiva.

Fabriken ligger mitt i naturen mellan småländska stenmurar.

Fabriken ligger mitt i naturen mellan småländska stenmurar.

Ackurat samarbetar med Växjö kommun

Ackurat samarbetar med Växjö kommun

Första företaget i byn med laddstolpe.

Första företaget i byn med laddstolpe.