Sverige

 

Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
SE 363 44 Lammhult
Sweden

Vat No: SE556076456401
Bank: NORDEA
Swift: NDEASESS
IBAN: SE16 9500 0099 6042 0381 5115
Bankgiro: 275-5478
Plusgiro: 38 15 11-5

Generell e-postadress: info@ackurat.se
E-postadress för fakturor: invoices@ackurat.se
E-postadress för inköp: purchase@ackurat.se

OBS: För följande: 
- BESTÄLLNINGAR
- REKLAMATIONER
- KVALITETSFRÅGOR
kontakta kundtjänst på info@Ackurat.se 

Camilla Strid (Marknad, R&D) +46 735 97 96 46 camilla.strid@ackurat.se
Christer Karlsson (Produktion) +46 707 76 25 38 christer.karlsson@ackurat.se
Erika Karlsson (Ekonomi) +46 472 26 93 16 erika.karlsson@ackurat.se
Fredric Fagerberg (VD) +46 708 29 38 99 fredric.fagerberg@ackurat.se
Glenn Nilsson (Produktutveckling) +46 705 46 93 00 glenn.nilsson@ackurat.se
Jesper Fransson (Produktutveckling) +46 472 26 93 18 jesper.fransson@ackurat.se
Kamilla Engdahl (Kundtjänst) +46 472 26 93 14 kamilla.engdahl@ackurat.se
Nathalie Jonsson (Kundtjänst/Inköp) +46 472 26 93 08 nathalie.jonsson@ackurat.se
Linda Hjertonsson (Produktionsplanering) +46 472 26 93 20 linda.hjertonsson@ackurat.se
Mia Larsson (Logistik) +46 705 29 93 15 mia.larsson@ackurat.se
Niklas Dippelreiter (Produktspecialist) +46 708 63 08 21 niklas.dippelreiter@ackurat.se
Nina Martinsson (Kundtjänst) +46 472 26 93 27 nina.martinsson@ackurat.se
Tobias Nilsson (Produktspecialist) +46 472 26 93 19 tobias.nilsson@ackurat.se
Åsa Tengius (Kundtjänst/Ekonomi) +46 472 26 93 07 asa.tengius@ackurat.se
Kajsa Yngvesson (Produktutveckling/Hållbarhet+46 472 26 93 29 kajsa.yngvesson@ackurat.se

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finland

 

Ackurat Suomen OY
Pulttite 18
008 80 Helsinki

Vat No: SE5560764564012 
Bank: NORDEA
Swift: NDEASESS
IBAN: SE16 9500 0099 6042 0381
Bankgiro: 275-5478
Plusgiro: 38 15 11-5

Generell e-postadress: posti@ackurat.eu
E-postadress för fakturor:  invoices@ackurat.se

Sales office

Kiki Rasijärvi +358 9 686 00 10 kiki.rasijarvi@ackurat.fi
Markku Jokila +358 400 423 270 markku.jokila@ackurat.eu

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Polen

 

Ackurat Ornplast Sp. Z o.o.

Postadress (Fakturor etc.):

ul. Budowlanych 52A
PL 80-298 GDAŃSK
POLSKA

Adress för besök och varor:

ul. Ordynacka 8
PL 83-050 Bąkowo
POLSKA

VAT No: PL5252523160

KRS0000404285  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 1 711 350,00PLN
NIP: 5252523160   Regon: 145906952   Nr rej. BDO: 000081945

Generell e-postadress: info@ackurat.pl
E-postadress för beställningar: zamowienia@ackurat.pl
E-postadress för inköp: purchase@ackurat.pl

Arkadiusz Kędziora (Logistik och Produktion) +48 500 396 839, arek.kedziora@ackurat.pl
Julita Nałęcz-Jaczewska (Platschef) +48 501 790 439, julita@ackurat.pl
Mateusz Bazychowski +48 735 951 077, mateusz@ackurat.pl
Mateusz Paliga +48 784 579 669, mateusz.paliga@ackurat.pl

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -