Visselblåsning

Vi är måna om att göra rätt och att bibehålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att hindra förekomsten av oegentligheter och upptäcka eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden. Om du föredrar det, kan du i stället rapportera till din chef personligen.

För att upprätthålla en oberoende och självständig rapporthantering anlitar vi en extern mottagarfunktion för vår visselblåsartjänst. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

Vad kan du rapportera?

Här är några exempel på allvarliga överträdelser som du kan rapportera:

 • Mutor och korruption
 • Bedrägerier
 • Intressekonflikter
 • Otillbörliga konkurrensbeteenden
 • Felaktiga upphandlingar
 • Otillåten hantering av insider-information
 • Stöld och förskingring
 • Trakasserier
 • Brott mot mänskliga rättigheter

Så här gör du för att rapportera

Den personliga säkerheten är viktig och vi vill att den som ska rapportera känner sig trygg. För att säkerställa anonymiteten behöver man tänka på två saker:

 • Kopiera webbadressen till tjänsten och klistra in den i adressfältet på din webbläsare.
 • Använd inte företagets dator eller nätverk.

Webbadress till visselblåsartjänst
https://whistle.qnister.com/xano

GDPR
Information om personuppgiftsbehandling.