Skönt för golv och öron

Vibrationssvetsad filt på en fot för medstolar.

Vibrationssvetsad filt på en fot för medstolar.

1. Har du egna detaljer som behöver filtas?

Vi hjälper dig gärna. Den metoden vi använder kallas vibrationssvetsning och för detta måste ytan där filten skall sitta vara platt.

Som standard har vi runda filtar med diametrarna 8 mm och uppåt samt kvadratiska filtar. Vi kan också använda filtar i speciella former och för detta behöver vi då vi ta fram ett stansverktyg som kostar cirka 1500 kr.

Vibrationssvetsningen är ett manuellt arbete och kostar därför cirka 2-3 kr per detalj.

För att kunna svetsa måste vi ta fram ett filtsvetsverktyg till just din detalj. Verktyget kostar cirka 2000 - 8000 kr.

2. Vibrationssvetsning

Se skissen nedan.

Filtsvetsverktyget "A" och "B" monteras i svetsningsmaskinen.

1. Detaljen monteras manuellt på verktygets överdel.

2. Filten läggs i verktygets nederdel.

3. Detaljen trycks mot filten samtidigt som detaljen vibrerar med hög frekvens tills ytorna smälts ihop.

3. Vem kontaktar du?

För att prata mer om filt på dina detaljer kontaktar du en av våra produktspecialister.

 

Svetsad filt sitter väldigt bra